క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి

కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశికి తరువాత  వచ్చే కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశిని క్షీరాబ్ధి  ద్వాదశి అంటారు. ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తి  క్షీర సాగరం నుంచి  బయలుదేరి  వచ్చి  తనకెంతో 

Read more

భగవద్గీత – ప్రథమ అధ్యాయము – పదవ శ్లోకము

అర్జున విషాదయోగము “aparyaptam tadasmakam  balam bhishmaabhirakshitam paryaptam twidametesham balam bhimaabhirakshitam” ప్రతిపదార్ధము : అపర్యాప్తం = అపరిమితముగానున్నది ; తదస్మాకం = అట్టి మనయొక్క

Read more

సొరకాయ పచ్చడి

పచ్చడి అంటే చాలు లొట్టలు వేసేవాళ్ళు చాలా మంది వుంటారు. అలాంటి పచ్చళ్ళ ప్రియుల కోసం, కేవలం 3 చెంచాల నూనె తో ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన

Read more

భగవద్గీత – ప్రథమ అధ్యాయము – ఎనిమిది మరియు తొమ్మిదవ శ్లోకములు

అర్జున విషాదయోగము  “భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమతింజయః  అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తథైవ చ” “అన్యే చ బహవశ్శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః నానాశస్త్రప్రహరణా స్సర్వే యుద్ధ విశారదాః

Read more

భగవద్గీత – ప్రథమ అధ్యాయము – ఏడవ శ్లోకము

అర్జునవిశాదయోగము  పాండవపక్ష వీరులనుగూర్చి చెప్పి , ఇక తన పక్షమున గల ప్రధానులైన యోధులను దుర్యోధనుడు ఇలా వర్ణిస్తున్నాడు : “అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ

Read more

భగవద్గీత – ప్రథమ అధ్యాయము – నాలుగు, ఐదు, ఆరవ శ్లోకములు

అర్జున విషాదయోగము “4. అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి      యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారదః  5. ధృష్టకేతు శ్చేకితాన: కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్     పురుజిత్

Read more

భగవద్గీత – ప్రథమ అధ్యాయము – మూడవ శ్లోకము

అర్జున విషాదయోగము దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుని వద్దకి వచ్చి ఇలా పలుకుతున్నాడు “పశ్యైతాం పాణ్దుపుత్రాణా మాచార్య మహతీం చమూమ్  వ్యూఢాo ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా “ “pasyaitam

Read more

భగవద్గీత- ప్రథమ అధ్యాయము -రెండవ శ్లోకము

అర్జున విషాదయోగము సంజయ ఉవాచ:  దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢమ్ దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ drushtvatu pandavaneekam vyuDham duryodhanasthada acharyamupasangamya raja vachanamabraveet ప్రతిపదార్ధము :

Read more

భగవద్గీత- ప్రథమ అధ్యాయము -మొదటి శ్లోకము

అర్జున విషాదయోగము యుద్ధమును గూర్చి ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుని ప్రశ్నించుచున్నాడు : ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ : “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ “

Read more

పప్పుల దోశ

రోజు స్కూల్ నుంచి అలసిపోయి వచ్చిన పిల్లలకు, బలంగా ఉండేందుకు, ఇష్టంగా తిని వారి ఆకలి తీరేందుకు కొత్తగా ఏ వంటకం చెయ్యాలా అని ప్రతి తల్లి ఆలోచిస్తువుంటుంది. అలాంటి తల్లుల కోసం పప్పుల దోశ.

Read more